Chemické látky

Zajistíme pro Vás odborné vedení při nakládání s chemickými látkami a přípravky podle zákona č. 356/2003 Sb.

 
  1. Identifikace používaných nebezpečných látek a přípravků
  2. Zajištění Bezpečnostních listů nebezpečných látek
  3. Zajištění odborně způsobilé osoby pro nakládání s chemickými látkami
  4. Zajištění školení osob se zaměřením na ochranu zdraví a životního prostředí a zásady
první předlékařské pomoci.
  1. Zpracování písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního
prostředí při práci s chemickými látkami.   

Zůstaňte s náma v kontaktu