O nás

Co děláme?

Zajišťujeme činnost Bezpečnostního poradce ADR (DGSA) pro přepravu nebezpečných věcí v silniční dopravě

Pro původce odpadů zajišťujeme odpadové poradenství včetně činnosti Odpadového hospodáře

Zajišťujeme činnost Odborně způsobilé osoby (dříve Autorizované osoby) pro nakládání s nebezpečnými chemickými

Výhody

Naše poradenská činnost Vám přináší 3 důležité výhody, které Vám pomohou zajistit splnění předepsaných povinností:

  • Snížení nákladů
  • Úsporu času
  • Omezení rizika postihu kontrolními orgány státní a veřejné správy

Historie

Poradenská firma MS-INTEGRA spol. s r.o. zahájila svou činnost v roce 1994. Základním předmětem činnosti bylo od začátku nakládání s odpady a odpadové poradenství pro původce odpadů.

V návaznosti na zavedení nového zákona o chemických látkách a chemických přípravcích byla od roku 1997 do nabídky služeb pro klienty zařazena také činnost autorizované osoby ( nyní s označením „odborně způsobilé osoby“) pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

Od roku 2003, kdy došlo k zásadní změně předpisu ADR o přepravě nebezpečných v silniční dopravě a novele zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, zajišťujeme činnost externího Bezpečnostního poradce ADR (DGSA) s osvědčením MD ČR pro všechny třídy nebezpečných věcí včetně výbušných a radioaktivních látek.

Spolupráce

Nabídka poradenských služeb je určena pro právnické i fyzické podnikající osoby, organizace i obce, kterým platné předpisy ukládají řadu povinností v oblasti ochrany zdraví občanů a ochrany životního prostředí. Mezi naše klienty patří významné stavební, strojírenské, vodohospodářské i zemědělské firmy.

Na budoucí spolupráci s Vámi se těší

Ing. Milan Šírek jednatel

Zůstaňte s náma v kontaktu