Odpadové hospodářství

Zajistíme pro Vás vedení  odpadového hospodářství a nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001  Sb.,  o odpadech včetně činnosti odpadového hospodáře.

 Rozpis  činností  odpadového hospodářství

 
  1. Klasifikace vznikajících odpadů
  2. Příprava identifikačních listů nebezpečných odpadů
  3. Žádost o souhlas k upuštění od shromažďování odpadů samostatně podle jednotlivých druhů – pokud je to potřebné
  4. Stanovení shromažďovacích míst odpadů, určení odpovídajících shromažďovacích nádob, označení shromažďovacích míst a nádob
  5. Zavedení průběžné evidence odpadů
  6. Zavedení separovaného sběru využitelných složek odpadů
  7. Zpracování podnikové směrnice o nakládání s odpady
  8. Zajištění průběžného informačního a kontrolního servisu odpadového hospodářství
  9. Zajištění povinného hlášení o produkci odpadů – ISPOP (pokud povinnost vznikne)

Zůstaňte s náma v kontaktu